Híreink

Termőföld hitelbiztosítékként történő elfogadása

2014/03/27

Tisztelt Partnerünk!

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. felülvizsgálta az Együttműködési Megállapodás keretén belül befogadható ügyletekre vonatkozóan a termőföld hitelbiztosítékként történő elfogadását.

Üzletszabályzat módosítás

2014/03/05

Tájékoztatjuk, hogy 2014. március 15-ei, illetve 2014. március 31-ei hatályba lépéssel két lépcsőben módosulnak a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Üzletszabályzatai. A 2014. március 15-én hatályba lépő módosítások az új Ptk. kapcsán válnak szükségessé, 2014. március 31-től pedig az új adósminősítési rendszer bevezetésével kapcsolatos szabályok lépnek hatályba.

Üzletszabályzat módosítás

2014/02/04

Tájékoztatjuk, hogy a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizető kezességvállalásról szóló Üzletszabályzat (a továbbiakban: KKV Üzletszabályzat), valamint az együttműködési megállapodások keretében létrejött hitelhez, illetve bankgaranciához kapcsolódó készfizető kezességvállalásról szóló Üzletszabályzat (a továbbiakban: Megállapodásokra vonatkozó Üzletszabályzat) ismételten módosításra került. A KKV Üzletszabályzat 2014. február 19-vel, a Megállapodásokra vonatkozó Üzletszabályzat 2014. március 6-val lép hatályba.

Sajtóközlemény

2014/01/23

Új vezetés a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nél

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Igazgatósága 2014. január 17-én egyhangú szavazással megválasztotta a társaság elnökének Nagy Csabát, az MFB Zrt. vezérigazgatóját, vezérigazgatójának pedig Urbán Zoltánt.

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Igazgatósága elnökének megválasztása és vezérigazgatójának kinevezése

2014/01/17

Tájékoztatjuk Tisztelt Partnereinket, hogy a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Igazgatósága 2014. január 17-ei határozatával Nagy Csabát a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. vezérigazgatóját a Társaság Igazgatóságának elnökévé választotta, Urbán Zoltán igazgatósági tagot pedig a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. vezérigazgatójává nevezte ki.
 

Hirdetmény módosítás 2014. január 15-től

2014/01/14

Hirdetményünk 2014. január 15-től módosul. 

Üzletszabályzat módosítás

2013/12/31

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. az állami viszontgarancia mellett készfizető kezességet nyújtó intézményrendszerben fennálló párhuzamosságok megszüntetéséről döntött, melynek értelmében az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. közvetlen kezességvállalási tevékenysége 2014. január 1-től megszűnik.

Hirdetmény módosítás

2013/12/21

Hirdetményünk 2014. január 1-jétől ismét módosul.
A változás oka, hogy az Európai Bizottság a jelenleg érvényes támogatástartalom-számítási módszertant 2014. június 30-ig meghosszabbította.

Tájékoztatás

2013/11/26

Tájékoztatjuk T. Partnereinket, hogy Auth Henrik úr, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. vezérigazgatója 2013. december 31. napjával nyugdíjba vonul.
A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Igazgatósága a Vezérigazgató urat - saját kérésére - 2013. november 26 . napjától mentesítette a munkavégzés alól, és egyben e naptól dr. Búza Éva vezérigazgató-helyettes asszonyt bízta meg a vezérigazgatói teendők ellátásával.
 

Hirdetményünk 2013. november 18-tól díjcsökkentés miatt megváltozik

2013/11/15

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által 2013. június 17-én a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-ben végrehajtott tőkeemelésnek köszönhetően az állami viszontgaranciával fedezett kis- és középvállalkozásnak minősülő ügyfelek ügyletei után felszámításra kerülő kezességvállalási díjak tovább csökkennek annak érdekében, hogy a tőkeemelés által biztosított gazdasági előnyt a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. teljes egészében átadja.