Híreink

Új Európai Gazdasági Magazin Sajtómegjelenés

Új termékekkel, és aktívabb működéssel készül az eddigieknél is jobban támogatni a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a kis- és középvállalatok hitelhez jutását, egyúttal a gazdasági növekedést. Dr. Búza Éva vezérigazgatóval a társaság terveiről, gazdaságban betöltött szerepéről és az elmúlt év kedvező változásairól beszélgettünk.

Új vezérigazgató a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nél

Tájékoztatjuk Tisztelt Partnereinket, hogy a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Igazgatósága 2014. december 22-i ülésén jóváhagyólag elfogadta Urbán Zoltán vezérigazgató munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését 2015. január 4. napjával, ezzel egyidejűleg dr. Búza Éva igazgatósági tagot a társaság vezérigazgatójává választotta 2015. január 5. napjával.

 

Nyiilvánosságra hozatali követelmény megfeleléséről szóló tájékoztató

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk, hogy a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a kockázatvállalásra, tőkemegfelelésre és kockázatmérséklési eszközökre vonatkozó elveivel és annak megvalósulásával kapcsolatos nyilvánosságra hozatali követelménynek a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény hatályos rendelkezéseivel összhangban évente egy alkalommal tesz eleget, jelentésében az 575/2013/EU rendelet Nyolcadik rész II. CÍM szerinti információkat hozza nyilvánosságra a Közgyűlés által elfogadott, auditált éves beszámoló alapján.

Magyar Mezőgazdaság sajtómegjelenés

Elindult az eKérelem

Az éles indulás megkezdése óta eltelt közel két hónap tapasztalatai nagyon kedvezőek, már a kérelmek 60 százaléka ezen az új csatornán keresztül érkezik be. A hiánytalanul beküldött kérelmek esetében a Garantiqa átlagosan 1,5 munkanapon belül dönt a kérelem befogadásáról. Azaz gyorsabban megszületik a döntés, mint ahogy korábban, a papír alapú kérelem esetében a kérelem a postán keresztül egyáltalán beérkezhetett a Garantiqához.

Magyar Mezőgazdaság sajtómegjelenés

Együttműködik a Garantiqa és a Takarékbank

A kis- és középvállalkozások, azon belül is az agrártermelők lehetnek a legnagyobb nyertesei annak, hogy a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és a Takarékbank együttműködési megállapodást kötött egymással.

A cél a mezőgazdaságba kihelyezett hitelállomány további növelése, elsősorban a kkv-szektor fókuszba állításával.

 

Sajtóközlemény, stratégiai megállapodást kötött a Garantiqa és a Takarékbank

Szeptembertől a teljes takarékszövetkezeti hálózatban elérhető a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezesség (garancia) szolgáltatása a Takarékbank Zrt. és a Garantiqa közt létrejött együttműködési megállapodás révén. Az együttműködés célja, hogy országszerte elősegítsék azon kis- és közepes vállalkozások forráshoz jutását, amelyeknek nincs elegendő felajánlható biztosítékuk, ezért hitelezésük, támogatásuk túlzottan kockázatosnak minősülne.

Változnak a kérelemnyomtatványok

Kedves Partnerünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2014. július 1-jétől változnak a kérelmi nyomtatványaink. A módosítások oka elsődlegesen a kötelezően alkalmazandó új támogatási jogszabályok változása. A nyomtatványok a szintén július 1-jétől hatályba lépő Üzletszabályzatokkal összhangban kerülnek bevezetésre. Mindemellett a módosítások célja az egyszerűsítés, illetve a pontosítás.

Oldalak