Híreink

Napi Gazdaság Sajtómegjelenés

A kisvállalkozások hitelhez jutásáért többet kell tenni

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kontinentális szinten is kitűnik a vállalatok hitelezését támogató kihelyezésekben, amelyek révén évente több tízezer kis- és középvállalkozás valósíthatja meg fejlesztéseit. Nagy Róbert, a vállalat vezérigazgató-helyettese a jövőre megfogalmazott tervekről és a várhatóan felfutó hitelezéssel együtt járó feladatokról beszélt a Napi Gazdaságnak.

 

Napi Gazdaság Sajtómegjelenés

Hitelhez juttatják a kockázatos cégeket is: Idén bővül a finanszírozási lehetőségek köre, amelyekkel kifejezetten az eddig kockázatosabbnak tartott cégeket, elsősorban a kisebb vállalatokat támogatná a jegybank és az állam.

Növelni kell a kkv-szektor súlyát: Nemzetközi felmérések is alátámasztják a magyar gazdaságpolitikai célt, hogy a mostaninál jóval nagyobb súlyt kapjanak a kis- és középvállalatok a gazdaságban.

Demokrata c. hetilap sajtómegjelenés

Segítő kéz a kicsiknek

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. alapvető célkitűzése a kkv-szektor fejlődésének elősegítése. Kezességet vállal hitelhez, garanciához,lízing- és faktoringügyletekhez. A kezességvállalás lehetővé teszi, hogy olyan életképes üzleti tervvel rendelkező kis- és középvállalkozások is forráshoz jussanak, amelyeknek nincs elegendő felajánlható biztosítékuk, ezért hitelezésük, támogatásuk túlzottan kockázatos a kereskedelmi bankoknak. Tevékenységével a GarantiqaHitelgarancia Zrt. nagyban hozzájárul kis- és középvállalkozások sikeres fejlődéséhez.

Új Európai Gazdasági Magazin Sajtómegjelenés

Új termékekkel, és aktívabb működéssel készül az eddigieknél is jobban támogatni a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a kis- és középvállalatok hitelhez jutását, egyúttal a gazdasági növekedést. Dr. Búza Éva vezérigazgatóval a társaság terveiről, gazdaságban betöltött szerepéről és az elmúlt év kedvező változásairól beszélgettünk.

Új vezérigazgató a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nél

Tájékoztatjuk Tisztelt Partnereinket, hogy a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Igazgatósága 2014. december 22-i ülésén jóváhagyólag elfogadta Urbán Zoltán vezérigazgató munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését 2015. január 4. napjával, ezzel egyidejűleg dr. Búza Éva igazgatósági tagot a társaság vezérigazgatójává választotta 2015. január 5. napjával.

 

Nyiilvánosságra hozatali követelmény megfeleléséről szóló tájékoztató

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk, hogy a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a kockázatvállalásra, tőkemegfelelésre és kockázatmérséklési eszközökre vonatkozó elveivel és annak megvalósulásával kapcsolatos nyilvánosságra hozatali követelménynek a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény hatályos rendelkezéseivel összhangban évente egy alkalommal tesz eleget, jelentésében az 575/2013/EU rendelet Nyolcadik rész II. CÍM szerinti információkat hozza nyilvánosságra a Közgyűlés által elfogadott, auditált éves beszámoló alapján.

Oldalak